Stort sug efter Den digitala arbetsplatsen

Vi är väldigt glada och stolta över det fantastisk positiva mottagande och den enorma respons som boken ”Den digitala arbetsplatsen” har fått på de knappt två veckor som gått sedan den släpptes. Vi har redan sålt slut den första tryckningen och tryckpressarna går just nu varma för att trycka en ny omgång böcker. Boken som bland annat säljs via Bokus.com har även gått in som nykomling på Bokus.com topplista inom kategorin ”Data & IT”. 

Det är uppenbart att boken har en stor relevans för många organisationer och roller eftersom den tar frågan om bristande intern digitalisering och arbetsmiljöproblematiken kring dåliga digitala arbetsmiljöer. Författaren Oscar Berg utvecklar detta resonemang i en populär artikel på Linkedin, ”Chefer och medarbetare som går under av missriktad digitalisering”.

Boken presenterar ett praktiskt angreppssätt för hur en organisation kan digitaliseras på ett humant sätt som både skapar värde för verksamheten och skapar en bättre arbetssituation för de enskilda medarbetarna.