Nu är den här - boken om den digitala arbetsplatsen!

Tjoho! Nu är vi klara med boken “Den digitala arbetsplatsen”. I skrivande stund börjar eboken distribueras till de som förbeställt den och tryckpressarna går varma medan de producerar den tryckta versionen.

Som författare ger detta mer en känsla av lättnad än något annat. Och av att befinna sig i luften mitt i ett hopp ut i vattnet utan att veta om vattnet kommer vara iskallt, svalt eller  riktigt skönt. Hur kommer den att tas emot? Kommer den till användning på det sätt som vi tänkt?

Man kan fråga sig varför vi, jag och min medförfattare Henrik Gustafsson, skrivit en bok om digitala arbetsplatser. Det har vi själva gjort i alla fall. Flera gånger. Det korta svaret vi återkommer till är att den behövs. När man ägnat nästan två år till att skriva en bok och någon frågar varför vi skrivit den är det lätt att dra till med ett  “därför!”. Likt ett obstinat barn som svarar en vuxen när denne frågar om något barnet själv tycker är självklart. :-)

Det lite längre och mer balanserade svaret är att vi anser att våra digitala arbetsmiljöer utgör den blinda fläcken i den pågående digitaliseringen av verksamheter. Det pratas och görs relativt mycket kring digitalisering av kundmötet och behovet av att anpassa verksamheten till kundernas ökade krav och förväntningar. Men desto mindre pratas och görs för att digitalisera medarbetarnas arbetssätt och anpassa den digitala arbetsmiljön så att den lyfter medarbetarna. Eller för att uttrycka det med andra ord - den digitala arbetsmiljön måste göra det lättare att för dem att skapa värde för kunderna. Då - och bara då - kan man få till den "innovationsloop" som illustreras nedan, där verksamheten kan samla feedback från kunderna och hur deras erbjudande presterar till att tillsammans skapa insikter och förbättra erbjudandet. Om och om igen, i en oändlig loop.

För att lyckas med sin digitalisering anser vi att en verksamhet behöver förstå hur det mänskliga arbetets natur håller på att förändras, inte minst till en följd av den snabba teknikutvecklingen. De behöver förstå hur viktig medarbetarnas digitala och fysiska arbetsmiljö är för att stödja denna förändring. Kraven ökar på de flesta verksamheter att vara innovativa, snabbrörliga och produktiva.

I slutändan trillar dessa krav ned på den enskilda medarbetaren och frågan är hur denne ska kunna möta kraven på bästa sätt. Medarbetaren blir nämligen klämd mellan “a rock and a hard place”, mellan de ökande kraven och en undermålig digital arbetsmiljö.

boken gör vi en jämförelse med stadsplanering när vi resonerar kring problemen med den digitala arbetsmiljön och hur de bör hanteras. För att en stad ska kunna fungera - det vill säga att vi som människor ska kunna arbeta, bo och leva i den - krävs stadsplanering på olika nivåer. Våra digitala arbetsmiljöer har däremot växt fram närmast organiskt utan någon större tanke eller plan för hur dom ska utvecklas och utformas för att passa medarbetarna och det arbete de behöver utföra. Därför behövs en planering och utformning av den digitala arbetsmiljön som likt modern stadsplanering sätter människan i centrum.  

Vi hoppas att alla som arbetar i en verksamhet kan se ett värde i bokens innehåll. Som medarbetare är vi åtminstone som användare intressenter till våra digitala arbetsplatser. Boken är dock främst skriven för den framväxande skara av personer som aktivt arbetar med att förändra och utveckla den digitala arbetsplatsen. Många personer med olika kompetenser och perspektiv behöver vara inblandade i detta arbete - ledare, analytiker, affärsutvecklare, verksamhetsexperter, kommunikatörer, arkitekter, designers och så vidare.

Vår ambition med boken har varit att presentera ett konkret och strukturerat angreppssätt för att utveckla den digitala arbetsplatsen åt rätt håll. Centralt i detta angreppssätt är att skapa en helhetsbild av den digitala arbetsplatsen som förenklar samordning och styrning. Bland annat presenterar vi en canvas för den digitala arbetsplatsen som vi visar hur man använder för att skapa sig en sådan helhetsbild, se illustrationen nedan.

Men minst lika viktigt är det att fokusera på medarbetarna så att de får de bästa förutsättningar för att göra sitt jobb och skapa värde för verksamheten. För att vi ska kunna ta fram rätt tjänster och utforma dem på rätt sätt behöver medarbetarna vara involverade genom hela processen. Vi måste också arbeta iterativt för att snabbt lära oss vad som fungerar och vad som inte gör det innan vi går vidare. Detta illustrerar vi med nedanstående bild som beskriver designprocessen vid utformning av digitala tjänster.

"Innovationsloopen" igen, eller hur? Varför ska man utveckla den digitala arbetsplatsen på ett annat sätt än det digitala kundmötet?

I boken har vi lagt tyngdpunkten vid att snabbt komma igång och skapa momentum i arbetet med den digitala arbetsplatsen, från strategi till tjänsteutveckling.

Vi hoppas att den kan ge dig och din organisation en flygande start!

Boken går att beställa via förlaget Intranätverk och inom kort även från nätbokhandlare som Adlibris och Bokus. Om du införskaffar dig ett exemplar, berätta då gärna för oss vad du tycker om boken! :-)

PS. Vi kan berätta att boken är sprängfylld med illustrationer, diagram, förklaringsmodeller och praktiska mallar. 84 stycken för att vara exakt. Alla i färg.