Pressmeddelande: Den digitala arbetsplatsen

Boksläpp: “Den digitala arbetsplatsen” Oscar Berg och Henrik Gustafsson

Frustration och ineffektivitet? Eller ökad produktivitet, snabbrörlighet och innovation?
I en tid då alla pratar om vikten av effektivisering genom just digitalisering uppmanar författarna att skapa en human digital arbetsplats som lyfter medarbetarna och gör det möjligt för dem att skapa mer värde och bättre upplevelser för organisationens kunder.

I boken gör författarna, Oscar Berg och Henrik Gustafsson, en djupdykning i verkligheten för många företag och organisationer där digitala verktyg och system fortfarande upphandlas och införs utan större tanke på hur den enskilde medarbetaren och dennes arbetssituation påverkas.

– Vår definition av en bra digital arbetsmiljö är motsatsen till detta: en medvetet utformad digital arbetsmiljö, utformad utifrån en helhetssyn och med användaren i centrum. Och med ett designtänkande hela tiden sträva efter att individer och kollektiv ska kunna arbeta smartare och smidigare.

På ett konkret och strukturerat sätt guidas läsaren genom alla de delas som skapar den helhet som utgör den digitala arbetsplatsen. Med inspirerande illustrationer, tydliga figurer och talande exempel beskrivs hur man går från att kartlägga nuläget och formulera en strategi till att utforma konkreta digitala tjänster som verkligen stödjer medarbetaren i dennes arbete. Målgruppen för bokens problemställningar, angreppssätt och metodik är alla som på ett eller annat sätt är med i förändringen och utvecklingen av den digitala arbetsplatsen. 

– Det gäller att få ut mer av potentialen hos varje medarbetare, var för sig och tillsammans, för att kunna möta och överträffa kundernas förväntningar, säger författarna till ”Den digitala arbetsplatsen” som hoppas att boken ska ge en god grund för att åtgärda problem i den digitala arbetsmiljön, lyfta medarbetare och skapa förutsättningar för en framgångsrik digitalisering av verksamheter.

Om författarna:

Oscar Berg är digital verksamhetsdesigner och vd på den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans. Han är en internationellt uppskattad skribent, föreläsare och författare inom ämnen som socialt samarbete, digitalisering och framtidens arbete. Författare till boken "Collaborating in a Social Era".

Henrik Gustafsson arbetar som digital strateg och verksamhetsutvecklare på knowit EXPERIENCE med fokus på produktivitet, samarbete och innovation. Han driver också MovingMind som erbjuder coaching inom hälsa, energi och personlig utveckling.

Boken ges ut av Intranätverk