Stort sug efter Den digitala arbetsplatsen

Vi är väldigt glada och stolta över det fantastisk positiva mottagande och den enorma respons som boken ”Den digitala arbetsplatsen” har fått på de knappt två veckor som gått sedan den släpptes. Vi har redan sålt slut den första tryckningen och tryckpressarna går just nu varma för att trycka en ny omgång böcker. Boken som bland annat säljs via Bokus.com har även gått in som nykomling på Bokus.com topplista inom kategorin ”Data & IT”. 

Det är uppenbart att boken har en stor relevans för många organisationer och roller eftersom den tar frågan om bristande intern digitalisering och arbetsmiljöproblematiken kring dåliga digitala arbetsmiljöer. Författaren Oscar Berg utvecklar detta resonemang i en populär artikel på Linkedin, ”Chefer och medarbetare som går under av missriktad digitalisering”.

Boken presenterar ett praktiskt angreppssätt för hur en organisation kan digitaliseras på ett humant sätt som både skapar värde för verksamheten och skapar en bättre arbetssituation för de enskilda medarbetarna.
 

 

Pressmeddelande: Den digitala arbetsplatsen

Boksläpp: “Den digitala arbetsplatsen” Oscar Berg och Henrik Gustafsson

Frustration och ineffektivitet? Eller ökad produktivitet, snabbrörlighet och innovation?
I en tid då alla pratar om vikten av effektivisering genom just digitalisering uppmanar författarna att skapa en human digital arbetsplats som lyfter medarbetarna och gör det möjligt för dem att skapa mer värde och bättre upplevelser för organisationens kunder.

I boken gör författarna, Oscar Berg och Henrik Gustafsson, en djupdykning i verkligheten för många företag och organisationer där digitala verktyg och system fortfarande upphandlas och införs utan större tanke på hur den enskilde medarbetaren och dennes arbetssituation påverkas.

– Vår definition av en bra digital arbetsmiljö är motsatsen till detta: en medvetet utformad digital arbetsmiljö, utformad utifrån en helhetssyn och med användaren i centrum. Och med ett designtänkande hela tiden sträva efter att individer och kollektiv ska kunna arbeta smartare och smidigare.

På ett konkret och strukturerat sätt guidas läsaren genom alla de delas som skapar den helhet som utgör den digitala arbetsplatsen. Med inspirerande illustrationer, tydliga figurer och talande exempel beskrivs hur man går från att kartlägga nuläget och formulera en strategi till att utforma konkreta digitala tjänster som verkligen stödjer medarbetaren i dennes arbete. Målgruppen för bokens problemställningar, angreppssätt och metodik är alla som på ett eller annat sätt är med i förändringen och utvecklingen av den digitala arbetsplatsen. 

– Det gäller att få ut mer av potentialen hos varje medarbetare, var för sig och tillsammans, för att kunna möta och överträffa kundernas förväntningar, säger författarna till ”Den digitala arbetsplatsen” som hoppas att boken ska ge en god grund för att åtgärda problem i den digitala arbetsmiljön, lyfta medarbetare och skapa förutsättningar för en framgångsrik digitalisering av verksamheter.

Om författarna:

Oscar Berg är digital verksamhetsdesigner och vd på den digitala innovationsbyrån Unicorn Titans. Han är en internationellt uppskattad skribent, föreläsare och författare inom ämnen som socialt samarbete, digitalisering och framtidens arbete. Författare till boken "Collaborating in a Social Era".

Henrik Gustafsson arbetar som digital strateg och verksamhetsutvecklare på knowit EXPERIENCE med fokus på produktivitet, samarbete och innovation. Han driver också MovingMind som erbjuder coaching inom hälsa, energi och personlig utveckling.

Boken ges ut av Intranätverk

Intervju med Oscar Berg om boken

Den 20:e oktober är Oscar Berg Keynote speaker på invigningen av Xllnc nya Logistikcenter i Växjö. Inför invigningen intervjuades han av Ninni Udén och delade bland annat med sig av vilka han ser som de de tre vanligaste utmaningarna i digitalisering av en arbetsplats. 

Digitalisering handlar om att ställa sig frågan: hur kan vi skapa värde om vi tänker digitalt från början och spelar efter de digitala spelreglerna för värdeskapande?
— Oscar Berg

Nu är den här - boken om den digitala arbetsplatsen!

Tjoho! Nu är vi klara med boken “Den digitala arbetsplatsen”. I skrivande stund börjar eboken distribueras till de som förbeställt den och tryckpressarna går varma medan de producerar den tryckta versionen.

Som författare ger detta mer en känsla av lättnad än något annat. Och av att befinna sig i luften mitt i ett hopp ut i vattnet utan att veta om vattnet kommer vara iskallt, svalt eller  riktigt skönt. Hur kommer den att tas emot? Kommer den till användning på det sätt som vi tänkt?

Man kan fråga sig varför vi, jag och min medförfattare Henrik Gustafsson, skrivit en bok om digitala arbetsplatser. Det har vi själva gjort i alla fall. Flera gånger. Det korta svaret vi återkommer till är att den behövs. När man ägnat nästan två år till att skriva en bok och någon frågar varför vi skrivit den är det lätt att dra till med ett  “därför!”. Likt ett obstinat barn som svarar en vuxen när denne frågar om något barnet själv tycker är självklart. :-)

Det lite längre och mer balanserade svaret är att vi anser att våra digitala arbetsmiljöer utgör den blinda fläcken i den pågående digitaliseringen av verksamheter. Det pratas och görs relativt mycket kring digitalisering av kundmötet och behovet av att anpassa verksamheten till kundernas ökade krav och förväntningar. Men desto mindre pratas och görs för att digitalisera medarbetarnas arbetssätt och anpassa den digitala arbetsmiljön så att den lyfter medarbetarna. Eller för att uttrycka det med andra ord - den digitala arbetsmiljön måste göra det lättare att för dem att skapa värde för kunderna. Då - och bara då - kan man få till den "innovationsloop" som illustreras nedan, där verksamheten kan samla feedback från kunderna och hur deras erbjudande presterar till att tillsammans skapa insikter och förbättra erbjudandet. Om och om igen, i en oändlig loop.

För att lyckas med sin digitalisering anser vi att en verksamhet behöver förstå hur det mänskliga arbetets natur håller på att förändras, inte minst till en följd av den snabba teknikutvecklingen. De behöver förstå hur viktig medarbetarnas digitala och fysiska arbetsmiljö är för att stödja denna förändring. Kraven ökar på de flesta verksamheter att vara innovativa, snabbrörliga och produktiva.

I slutändan trillar dessa krav ned på den enskilda medarbetaren och frågan är hur denne ska kunna möta kraven på bästa sätt. Medarbetaren blir nämligen klämd mellan “a rock and a hard place”, mellan de ökande kraven och en undermålig digital arbetsmiljö.

boken gör vi en jämförelse med stadsplanering när vi resonerar kring problemen med den digitala arbetsmiljön och hur de bör hanteras. För att en stad ska kunna fungera - det vill säga att vi som människor ska kunna arbeta, bo och leva i den - krävs stadsplanering på olika nivåer. Våra digitala arbetsmiljöer har däremot växt fram närmast organiskt utan någon större tanke eller plan för hur dom ska utvecklas och utformas för att passa medarbetarna och det arbete de behöver utföra. Därför behövs en planering och utformning av den digitala arbetsmiljön som likt modern stadsplanering sätter människan i centrum.  

Vi hoppas att alla som arbetar i en verksamhet kan se ett värde i bokens innehåll. Som medarbetare är vi åtminstone som användare intressenter till våra digitala arbetsplatser. Boken är dock främst skriven för den framväxande skara av personer som aktivt arbetar med att förändra och utveckla den digitala arbetsplatsen. Många personer med olika kompetenser och perspektiv behöver vara inblandade i detta arbete - ledare, analytiker, affärsutvecklare, verksamhetsexperter, kommunikatörer, arkitekter, designers och så vidare.

Vår ambition med boken har varit att presentera ett konkret och strukturerat angreppssätt för att utveckla den digitala arbetsplatsen åt rätt håll. Centralt i detta angreppssätt är att skapa en helhetsbild av den digitala arbetsplatsen som förenklar samordning och styrning. Bland annat presenterar vi en canvas för den digitala arbetsplatsen som vi visar hur man använder för att skapa sig en sådan helhetsbild, se illustrationen nedan.

Men minst lika viktigt är det att fokusera på medarbetarna så att de får de bästa förutsättningar för att göra sitt jobb och skapa värde för verksamheten. För att vi ska kunna ta fram rätt tjänster och utforma dem på rätt sätt behöver medarbetarna vara involverade genom hela processen. Vi måste också arbeta iterativt för att snabbt lära oss vad som fungerar och vad som inte gör det innan vi går vidare. Detta illustrerar vi med nedanstående bild som beskriver designprocessen vid utformning av digitala tjänster.

"Innovationsloopen" igen, eller hur? Varför ska man utveckla den digitala arbetsplatsen på ett annat sätt än det digitala kundmötet?

I boken har vi lagt tyngdpunkten vid att snabbt komma igång och skapa momentum i arbetet med den digitala arbetsplatsen, från strategi till tjänsteutveckling.

Vi hoppas att den kan ge dig och din organisation en flygande start!

Boken går att beställa via förlaget Intranätverk och inom kort även från nätbokhandlare som Adlibris och Bokus. Om du införskaffar dig ett exemplar, berätta då gärna för oss vad du tycker om boken! :-)

PS. Vi kan berätta att boken är sprängfylld med illustrationer, diagram, förklaringsmodeller och praktiska mallar. 84 stycken för att vara exakt. Alla i färg.